Arkiv för december, 2013

01
Dec
13

Vad är kreativitet?

kreativ01 Man skulle kunna säga att kreativitet handlar om en förmåga att se ovanliga samband, att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar. Kreativitet   brukar definieras som något som är nytt och originellt. Det ska också vara användbart och uppskattat på något sätt. Vissa forskare har också lagt till en tredje faktor: kreativa produkter ska vara genomförbara.

Läs mer

Annonser