Arkiv för juli, 2014

28
Jul
14

kreativiteten får inte plats på jobbet

i_000015056800XSmallKreativitet och innovation har blivit honnörsord, ett sätt att överleva. Men oftast stannar det vid ord: Dagens arbetsplatser kan vara mördande för kreativiteten.

– I många företag råder idag en slags idédödarmentalitet, menar Göran Ekvall professor emeritus i organisationspsykologi. Man frågar efter bristerna först i stället för att se till förtjänsterna. I botten ligger en rädsla för förändring eller en känsla av att vara hotad.

En kreativ arbetsplats kännetecknas ofta av att där händer mycket. Många beskriver det som att ”här är det full rulle” eller ”fart och fläkt”. Det handlar om en ständig växling mellan olika tankabanor, både positiva och negativa.

Det kanske avgörande för om en organisation är kreativ eller stagnerande är om man vågar ta risker. På en risktagande arbetsplats fångas fåglarna i flykten. Idéer prövas hellre än utreds.

Hur är det på din arbetsplats?

Fångar ni fåglarna i flykten eller ser ni dem inte ens?

Läs hela DN-artikeln här: Länk

Annonser
23
Jul
14

låna kreativitet med gott samvete

tjuvKreativitet handlar mycket om att bli inspirerad av andra, att bygga vidare på andras idéer. Ja, det finns till och med de som menar att kreativitet är att stjäla. Men nu finns det ju patent, varumärkesskydd och copyright så lite försiktig måste man nog vara. Här några tips hur:

Ta en bit av någon annans idé och bygg vidare på den. T ex en färg från en berömd tavla.

Generalisera en idé och låt den bredare bilden inspirera dig till något nytt.

Försök att se på någons inspiration ur ett annorlunda perspektiv.

Hitta den underliggande strukturen en idé har och applicera den på din idé.

Formulera en hyllning till någons idé och låt det sedan sporra dig.

Ta enstaka delar av andras kreativitet och slå ihop dem till nya kombinationer som ingen använt tidigare.

 

I din kreativitet: är du medveten om att få saker är originella, unika?

När stal du senast?

14
Jul
14

Unik crowdfunding för böcker snart i Europa?

I den spanPentiansktalande delen av världen har Pentian (digital egenpublicering) lyckats plöja ny mark med sitt unika financieringskoncept.

Man använder crowdfunding, d v s författaren presenterar sitt projekt och ber folk om pengar. Det unika med Pentian är dels att man sätter ett tak på bidragen, de kan inte bli högre än begärt och att investerarna får en signerad bok och del av vinsten. Nu bryter sig Pentian in på den amerikanska marknaden där e-böcker redan är stort.

När kommer Pentian till Europa (på andra språk)?

Läs mer